logo_web.JPG
www.inczedy.eu
magyar zászló_kicsi.jpgslvflagl_kicsi.jpgroman.jpgbrit zászló_kicsi.jpgszerbcimeres.jpg
ČINNOSTI
inczedy_EUfejlec.jpg
Inczédy & Inczédy Kft.

Spoločnosť Dr. Inczédy János Műszaki Irodája začala svoje pôsobenie v roku 1995. Hlavnou náplňou súkromného podnikania bolo zastupovanie západoeurópskych a severoamerických firiem v Maďarsku. Postupom času sa obchodná a zastupiteľská činnosť rozšírila aj do susedných štátov, medzi nimi aj na Slovensko.Cieľom našej spoločnosti nie je iba predávať produkty zahraničných firiem, ktoré zastupujeme, ale snaha poskytnúť našim odberateľom tiež odbornú tehnickú pomoc a poradenstvo pri riešení problémov vo výrobe.
V prvom rade poskytujeme riešenia pre podniky vyrábajúce : high-tech materiály, polovýrobky, výrobky a zariadenia.


Zastúpenia firiem sa v uplynulom čase samozrejme neustále menili a v budúcnosti sa ešte budú meniť aj doplňovať o nové zastúpenia, avšak dnes už môžeme s istotou povedať, že rozhodujúcim odvetím v ktorých pôsobíme sú plasty spracujúci-, papierenský-, tlačiarensky priemysel a baliarne.
V súčasnosti je táto činnosť hlavnou náplňou štúrovskej kancelárie Dr. Inczédy János Műszaki Irodája.
Kontakt na nás:
Telefón: +421 36 751 2178
Fax: +421 36 751 21 79
E-mail: sturovo@inczedy.com
inczedy.eu