logo_web.JPG
www.inczedy.eu
magyar zászló_kicsi.jpgslvflagl_kicsi.jpgroman.jpgbrit zászló_kicsi.jpgszerbcimeres.jpg
DELATNOST
inczedy_EUfejlec.jpg
Inczédy & Inczédy Kft.

Firma „Dr. Inczédy János Műszaki Irodája” je osnovana godine 1995, da bi bio zastupnik mnogih firma iz zapadne Evrope i severne Amerike u Mađarskoj i u okolnim zemljama.. Traľili smo kontakte sa mnogim fabrikama i firmama high-tech materijale, uređaje i instrumente, koji su zainteresovani da svoje proizvode prodaju u Mađarskoj i u okolnim zemljama. Firme koje zastupamo i robe koje prodajemo naravno menjaju se s vremena na vreme, ali sada već moľemo da kaľemo da se ove firme bave u glavnom plastikom, papirom, ątampanjem i pakovanjem.


Danas firma „Dr. Inczédy János Műszaki Irodája” bavi se menadľenjem postojeće teme i ąirenjem svoje palete.
Kontakt:
Adresa: H-2600 Vác, Katona Lajos utca 1/b.
Telefon: +36 27 504 605
Fax: +36 27 504 606
E-mail: vac(a)inczedy.com
inczedy.eu